Top Dry 2000 – csúcsszárító

Mezőgazdasági terményszárító

top02 A Top Dry 2000 típusú csúcs rendszerű mezőgazdasági terményszárító berendezések alkalmasak a kukorica, búza és egyéb gabonafélék, hüvelyesek, olajos magvak szárítására.A legkülönfélébb teljesítményigények kielégítésére kialakított, csúcsszárító rendszerű mezőgazdasági terményszárító berendezések különleges sajátossága, hogy a megszárított termény azonnali tárolását is megoldja. Szárítás és tárolás egy berendezéssel.

 

Top Dry mezőgazdasági terményszárítók működéseA Top Dry 2000 típusú mezőgazdasági terményszárítók a működésüket tekintve szakaszos illetve folyamatos üzeműek. A csúcsszárító rendszer azt jelenti, hogy a szárítótér és a szárítandó termény a gyűrű palástokból összeállított gabona fém-siló jellegű berendezés felső kúp traktusában, süveg szerűen, “csúcson” helyezkedik el.A szárító-berendezés perforált kúptálcás, átáramlásos légáramú, közvetlen hőlégbefúvású tüzeléses rendszerű szárító.

A terményszárítók tüzelőberendezése választhatóan folyékony propán/bután (PB) vagy földgáz (NG) tüzelési rendszerű. A ventillátor/hősugárzó hőlégfúvós tüzelési rendszerű berendezés égője részleges előkeveréses rózsa égő. ( A szárító-berendezést igény szerint a gyártó folyékony propán/bután (PB) illetve földgáz (NG) üzemű hősugárzóval szállítja. )

Az előtisztított, rostált nedves termény a szárító-berendezés tetején a betöltő garaton keresztül kerül a szárító térbe. A meleg szárító levegőt a szárító oldalfalának felső részén elhelyezett ventillátor/hősugárzó a csatlakozó sima falu kúppilléren át sugározza a perforált, kúppalást kiképzésű tálcán elhelyezkedő terményre. A kilépő páratelt levegő a szárító-berendezés tetején egyenletes elosztásban lévo ventilációs csapóereszen keresztül távozik.

Amikor a kúppaláston elhelyezkedő és a szárítási folyamat során az előre meghatározott hőmérsékleten szárított termény megszáradt, a kiürítő csúszda kinyitásával a száraz, meleg termény a szárító test csúcsán elhelyezkedő szárító palást alatt lévő hűtő és egyben raktározó térbe kerül. A szakaszos üzemű berendezéseknél a kiürítés mechanikus, a folyamatos üzemű berendezéseknél automata vezérlésű.

A szellőztető – hűtő levegő, a raktározó-hűtő tér teljes alapfelülete alatt elhelyezett perforált szellőző padozaton keresztül jut a meleg terményhez. A padozat szinten lévő ventillátor által beáramló levegő a meleg terményt lehűtve, a meleg levegőt fölfelé áramoltatja az új, még részben nedves, száradó termény felé. Ezzel gazdaságosabbá teszi a szárítást.

A szárítási folyamat a szakaszos üzemű berendezéseknél az új nedves termény betöltésével ciklus szerűen ismétlődik, az előzőekben vázoltak szerint. A folyamatos üzemű szárító berendezéseknél a működés állandó terményátáramoltatással történik, amelyet teljes automatikus vezérlés szabályoz.

top04_nagy
top03_nagy A szárítási folyamat szabályozása a computerizált vezérlöegység által a szárítóközeg és termény hömérséklet beállításával, a nedvességtartalom folyamatos kontrolljával a szárítandó termény szárítási ciklus és folyamat idejének változtatásával történik. A szárítási időtartamot a compjuterizált vezérlés automatikusan a szárítandó termény aktuális szárítási fokához igazítja.A szárítási folyamat lényege, hogy a termények szárítása kíméletes, a magok biológiai igényét is figyelembevevő eljárás valósul meg. A szárítási közeg (levegő) homérséklete egyik szárítandó termény esetében sem haladja meg a 82 C° illetve a folyamatos üzemű berendezéseknél a 92 C°-ot.A szárítóközeg és a termény homérsékletét a hőérzékelő szenzorok folyamatosan mérik, a kívánt üzemelési érték a vezérlő és szabályozó paneleken beállítható. A terményszárítók biztonsági hővédelmi rendszerrel rendelkeznek, a túlhevülést a vezérlés a tüzelőberendezés lekapcsolásával akadályozza meg.
Müszaki adatokA Top Dry 2000 típusú szakaszos és folyamatos üzemű berendezések a legváltozatosabb nagyságú és formátumú mezőgazdasági üzem és gazdálkodó teljesítmény és üzemelési igényéhez adaptálhatók.Mint a szakaszos mint a folyamatos üzemű berendezések teljesítménye és tárolókapacitása rugalmasan alkalmazkodik a termelői adottságokhoz. A Top Dry 2000 típusú terményszárítók teljesítménye mindkét üzemű berendezésnél a szárító-átmérő, valamint a hőlégfúvó teljesítménye illetve száma szerint változik. A Top-Dry 2000 típusú szárítók 5 különböző átmérőjű, illetve 1 és 2 hőlégfúvós változatban készülnek.A szárítótér befogadóképessége a szárító-átmérő növekedés szerint, a szárítási folyamatban lévő terménymennyiség pedig ezen kívül a szakaszos illetve a folyamatos üzemű berendezés sajátossága szerint változik.

A tárolótérben elhelyezhető terménymennyiség a szárító-átmérő növekedésével a berendezés magasságát is befolyásoló, oldalfalat képező gyűrűk számának változatonként meghatározott számú emelésével növekszik. A tárolóban elhelyezhető termény magasságát elektronikus termény- szint határoló jelzi.

 

A szárítóberendezés konstrukciós és technológiai leírásaA GSI Top Dry 2000 típusú csúcs rendszerű mezőgazdasági terményszárító jelenleg a legkorszerűbb gyártástechnológiával készül. Anyaga 4″-os ívelt és hullámosított, teljes keresztmetszetében korrózióálló, kettős tüzihorganyzású acél lemez szerkezet. A tetőkúp önhordó, igen nagy szilárdságú anyagból készült. Ugyanez jellemzi a már előzőekbe leírt perforált szárító palástot a tartó merevítőkkel egyetemben.A szárítótest nagy szilárdságú galván bevonatú kötőelemekkel szilárdított kivitelű, a szárító felső részén elhelyezett ventillátor/hősugárzó tartó pódiuma gazdaságos kialakítású szintén galvanikus eljárással bevont korrózióvédelmű elemekből áll. A szellőző padozat panelokból összeszerelt, a szárítás maximális igényeihez kialakított perforációjú speciális korrózióálló lemezből készül.A szárítás technológiája egyszerű, a továbbiakban ismertetett magasan vezérelt automatika mellett a folyamatos üzemű berendezéseknél a szárító betöltésének és ürítésének irányítása automatikus, a szakaszos üzemű változatoknál kézi irányítású. Ebben elsődleges szempont az olcsóság, és a jó kontrollálhatóság.

A folyamatos üzemű berendezések compjuterizált, automatikus vezérlése az egész szárítási folyamatra kiterjed. Az irányító központ szabályozza az automatikus feltöltést, utántöltést, a szárítási folyamatot, az ürítési vezérlő egységet. A szárítási folyamatban lévő termény ellenőrzése félautomata mintavétellel végezhető.

A szakaszos üzemű változatoknál a kézi irányítás abban nyilvánul meg, hogy a megadott szárítási ciklus befejeztével, amikor a termény a kívánt szárazsági fokot elérte, – a terménykitároló surrantó kinyitása kézi vezérléssel történik. Ennek előnye a szakaszos terményszárítási mód esetén a folyamat mindenkori közvetlen ellenőrizhetősége.

A Top Dry 2000 típusú terményszárítók energiatakarékos működését segíti elő, az a külön sajátosságuk, hogy a szárító egység alatt jelentős szellőzőpadozatos tárolótér helyezkedik el.

 
A tárolótérben történik a szárított termény hűtése, miközben a felszabaduló hőenergia ismét hasznosul. Ténylegesen találó a gyártó által megfogalmazott jelmondat: Termény szárítás és tárolás együtt.

Kiemelt fontosságú az a tény, hogy a terményszárítás során a szárítási léghőmérséklet mindig igazodik a szárítandó termény biológiai igényéhez. Kukorica vonatkozásában ez abban nyilvánul meg, hogy a szárítási léghőmérséklet soha nem haladja meg a 92 C° -ot. Ezzel lehetővé vált, hogy fokozottan megóvjuk a szárítási folyamat során a termények beltartalmi értékeit.

A szárítóberendezések villamos motorjainak, a tüzelőrendszernek (ventillátor/hősugárzó) energetikai méretezése biztosítja a szükséges mechanikai és hőteljesítményt.

A szárítóberendezés a gyári adatok alapján energiatakarékos, hőenergia felhasználása kukorica szárításnál 3,65 MJ/kg víz érték körül alakul. A hazai gyakorlati tapasztalatok beigazolták az energiatakarékos működést.
A Top Dry 2000 típusú terményszárítók jellemzője, hogy kivállóan igazodik a felhasználók adottságaihoz. Az energiatakarékos üzemen kívül a beruházás létesítménye is takarékos, mivel a szárítóval együtt egyben jelentős tárolótért biztosít. Intenzív szárítást nem igénylő alacsony nedvességtartamú termények szellőztetése a berendezés sajátosságaiból fakadóan kivállóan megoldott.

Telepítése nem igényel nagy kapacitású villamosenergia ellátó hálózat kiépítését, a tüzelőrendszer megválasztásával pedig a helyi adottságokat lehet figyelembe venni.

A berendezés a TMB Engedélyezési Felügyelet által bevizsgált, behozatali engedéllyel rendelkezik.

Tűzveszélyességi osztályba sorolása: “D” mérsékelten tűzveszélyes.

Környezetvédelmi szempontból minősített, felületi forrás, különleges engedélyezési eljárást nem igényel.

 Szakaszos üzemű

Típus Átmérő [m] Eresz magasság [m] Csúcs magasság [m] Szárítási teljesítmény 10% vízelvonásnál [to/h] Szárítózóna [to] Hűtőzóna /Tároló [to] Felvett teljesítmény [kW]
               
TBS 21-5-1 6,40 5,61 7,37 8,7 18,5 92,7 15,7
TBS 21-6-1 6,40 6,73 8,48 8,7 18,5 119,6 15,7
TBS 21-7-1 6,40 7,85 9,60 8,7 18,5 146,6 15,7
TBS 21-8-1 6,40 8,97 10,72 9,3 18,5 173,5 16,9
               
TBS 24-5-1 7,31 5,61 7,62 9,7 25,4 122,3 18,6
TBS 24-6-1 7,31 6,73 8,74 9,7 25,4 157,4 18,6
TBS 24-7-1 7,31 7,85 9,86 9,7 25,4 192,6 18,6
TBS 24-8-1 7,31 8,97 10,97 11,9 25,4 227,7 21,6
TBS 24-9-1 7,31 10,08 12,09 11,9 25,4 262,9 21,6
TBS 24-10-1 7,31 11,20 13,21 11,9 25,4 298,0 21,6
               
TBS 30-5-1 9,14 5,61 8,15 13,8 38,1 189,4 26,1
TBS 30-6-1 9,14 6,73 9,27 13,8 38,1 244,4 26,1
TBS 30-7-1 9,14 7,85 10,39 13,8 38,1 299,3 26,1
TBS 30-8-1 9,14 8,97 11,51 14,7 38,1 354,3 33,0
TBS 30-9-1 9,14 10,08 12,62 14,7 38,1 409,3 33,0
TBS 30-10-1 9,14 11,20 13,74 14,7 38,1 464,2 33,0
TBS 30-11-1 9,14 12,32 14,86 14,7 38,1 519,2 33,0
               
TBS 30-5-2 9,14 5,61 8,15 16,8 38,1 189,4 33,0
TBS 30-6-2 9,14 6,73 9,27 16,8 38,1 244,4 34,6
TBS 30-7-2 9,14 7,85 10,39 16,8 38,1 299,3 34,6
TBS 30-8-2 9,14 8,97 11,51 17,5 38,1 354,3 36,2
TBS 30-9-2 9,14 10,08 12,62 17,5 38,1 409,3 36,2
TBS 30-10-2 9,14 11,20 13,74 17,5 38,1 464,2 36,2
TBS 30-11-2 9,14 12,32 14,86 17,5 38,1 519,2 36,2
               
TBS 36-6-1 10,97 6,73 9,91 18,6 54,8 352,2 39,6
TBS 36-7-1 10,97 7,85 11,02 18,6 54,8 431,1 39,6
TBS 36-8-1 10,97 8,97 12,14 18,6 54,8 510,2 39,6
TBS 36-9-1 10,97 10,08 13,26 18,6 54,8 589,3 39,6
TBS 36-10-1 10,97 11,20 14,38 19,9 54,8 668,4 41,0
TBS 36-11-1 10,97 12,32 15,49 19,9 54,8 747,5 41,0
               
TBS 36-6-2 10,97 6,73 9,91 20,3 54,8 352,0 43,5
TBS 36-7-2 10,97 7,85 11,02 20,3 54,8 431,1 43,5
TBS 36-8-2 10,97 8,97 12,14 20,3 54,8 510,2 43,5
TBS 36-9-2 10,97 10,08 13,26 20,3 54,8 589,3 43,5
TBS 36-10-2 10,97 11,20 14,38 21,9 54,8 668,4 53,7
TBS 36-11-2 10,97 12,32 15,49 21,9 54,8 747,5 53,7

 

 

Folyamatos üzemű

Típus Átmérő [m] Eresz magasság [m] Csúcs magasság [m] Szárítási teljesítmény 10% vízelvonásnál [to/h] Szárítózóna [to] Hűtőzóna /Tároló [to] Felvett teljesítmény [kW]
               
TAS 21-5-1 6,40 5,61 7,37 12,9 10,4 84,6 25,7
TAS 21-6-1 6,40 6,73 8,48 12,9 10,4 111,5 25,7
TAS 21-7-1 6,40 7,85 9,60 12,9 10,4 138,4 25,7
TAS 21-8-1 6,40 8,97 10,72 12,9 10,4 165,3 25,7
               
TAS 24-5-1 7,31 5,61 7,62 13,8 14,2 111,0 26,6
TAS 24-6-1 7,31 6,73 8,74 13,8 14,2 146,2 26,6
TAS 24-7-1 7,31 7,85 9,86 13,8 14,2 181,4 26,6
TAS 24-8-1 7,31 8,97 10,97 15,1 14,2 216,6 28,6
TAS 24-9-1 7,31 10,08 12,09 15,1 14,2 251,8 28,6
TAS 24-10-1 7,31 11,20 13,21 15,1 14,2 287,0 28,6
               
TAS 30-5-1 9,14 5,61 8,15 16,7 21,4 172,8 37,1
TAS 30-6-1 9,14 6,73 9,27 16,7 21,4 227,7 37,1
TAS 30-7-1 9,14 7,85 10,39 16,7 21,4 282,7 37,1
TAS 30-8-1 9,14 8,97 11,51 19,5 21,4 337,7 44,6
TAS 30-9-1 9,14 10,08 12,62 19,5 21,4 392,7 44,6
TAS 30-10-1 9,14 11,20 13,74 19,5 21,4 447,6 44,6
TAS 30-11-1 9,14 12,32 14,86 19,5 21,4 502,6 44,6
               
TAS 30-5-2 9,14 5,61 8,15 24,7 21,4 172,8 49,4
TAS 30-6-2 9,14 6,73 9,27 24,7 21,4 227,7 49,4
TAS 30-7-2 9,14 7,85 10,39 24,7 21,4 282,7 49,4
TAS 30-8-2 9,14 8,97 11,51 24,7 21,4 337,7 52,5
TAS 30-9-2 9,14 10,08 12,62 24,7 21,4 392,7 52,5
TAS 30-10-2 9,14 11,20 13,74 24,7 21,4 447,6 52,5
TAS 30-11-2 9,14 12,32 14,86 24,7 21,4 502,6 52,5
               
TAS 36-6-1 10,97 6,73 9,91 25,1 30,8 328,0 54,6
TAS 36-7-1 10,97 7,85 11,02 25,1 30,8 407,1 54,6
TAS 36-8-1 10,97 8,97 12,14 25,1 30,8 486,2 54,6
TAS 36-9-1 10,97 10,08 13,26 25,1 30,8 565,3 54,6
TAS 36-10-1 10,97 11,20 14,38 25,1 30,8 644,4 54,6
TAS 36-11-1 10,97 12,32 15,49 25,1 30,8 723,5 54,6
               
TAS 36-6-2 10,97 6,73 9,91 28,6 30,8 328,0 58,0
TAS 36-7-2 10,97 7,85 11,02 28,6 30,8 407,1 58,0
TAS 36-8-2 10,97 8,97 12,14 28,6 30,8 486,2 58,0
TAS 36-9-2 10,97 10,08 13,26 28,6 30,8 565,3 58,0
TAS 36-10-2 10,97 11,20 14,38 31,2 30,8 644,4 64,7
TAS 36-11-2 10,97 12,32 15,49 31,2 30,8 723,5 64,7